Nastavení cookies
Rychlé peníze za vaše vystavené faktury!

Jsme mladá, rozíjející se společnost. Máme zkušenosti a znalosti. Máme chuť vyřešit i Váš problém.
Ukážeme Vám profesionální práci. Nabídneme Vám nejlepší řešení.

Faktoring v praxi
Za 23 let fungování naší společnosti jsme poskytli finanční pomoc stovkám živnostníků, středním i velkým firmám. Zde je několik příkladů využití faktoringu v praxi.
Dopravce – 6 kamionů  
Problém: klient spolupracuje s velkou spediční společností, která má splatnost faktur 60 dnů. Režijní náklady (mzdy, PHM, opravy, leasing…) musí klient hradit ve výrazně kratší splatnosti, tudíž se neustále potýká se závazky po splatnosti což nepřispívá k dobrému jménu klienta a rozvoji činnosti.
Řešení: spol.Motracom,s.r.o. navrhla klientovi řešení spočívající ve zkrácení 60-ti denní splatnosti na lhůtu, která odpovídá jeho režijním nákladům. Klient si sám určuje, kdy finance v čase potřebuje a tak je schopen i minimalizovat náklad spojený s faktoringem. Tím, že klient platí ve splatnosti získal i lepší cenu na PHM.
Stavební společnost,  obrat 30mil./rok
Problém: klient získal velkou zakázku, ale dodavatel stavebního materiálu nechtěl přistoupit na splatnost faktur 90 dnů, kterou měl klient stanovenou vůči odběrateli.
Řešení: spol.Motracom,s.r.o. poskytla klientovi faktoring na jeho první 3 vystavené faktury vůči odběrateli, které potřeboval financovat vzhledem k výrazně kratší splatnosti faktur za  stavební materiál. Klient díky faktoringu přes naši společnost úspěšně zrealizoval celou zakázku. Klient využívá našich služeb i nadále v dalších zakázkách, kde možnost delší splatnosti funguje jako konkurenční výhoda.
Kovovýroba,  obrat 45mil./rok
Problém: klient se na nás obrátil s problémem, kdy se dozvěděl, že jeho odběratel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu. Daná úhrada byla v cash flow určena na zaplacení DPH. K úhradě DPH zbývaly 4 dny.
Řešení: spol.Motracom,s.r.o. poskytla klientovi jednorázový faktoring, který byl vyřízen do 3 dnů od poptávky klienta včetně připsání financí na účet klienta. Klient uhradil včas DPH a vyhnul se tak pokutě a úroku z prodlení ze strany FÚ.
Velkoobchod se železem,  obrat 150mil./rok
Problém: klient hledal řešení jak vykrýt nárazové výpadky inkasa v cash flow, ale zároveň se nechtěl vázat objemem potřebných financí v čase, který by mu vytvářel fixní náklad za připravené resp. nečerpané finance. Hledal tedy produkt, který by mohl flexibilně využívat dle skutečné potřeby a tak mít kontrolu a zároveň možnost regulovat náklady s čerpanými financemi.
Řešení: spol.Motracom,s.r.o. nabídla klientovi řešení v podobě tzv. nárazového faktoringu tzn.že klient může využít financování svých vystavených faktur v okamžiku skutečné potřeby a to bez nutnosti vázaní se k čerpání konkrétního objemu financí v rámci roku.  Klient využívá této služby již 3 roky v průměru 5 – 7 krát / rok.
Dřevovýroba,  obrat 0/rok
Problém: klient je začínající firma bez historie, která má zakázky se splatností faktur 30-60dnů . Klient hledal řešení jak navýšit provozní kapitál. V praxi se problém projevuje prostojem mezi jednotlivými zakázkami. Po vyčerpání provozního kapitálu musí klient čekat 30-60 dnů  na splatnost vystavených faktur, aby mohl nakoupit vstupní materiál.
Řešení: spol.Motracom, s.r.o. poskytla klientovi faktoring na celý objem vystavených faktur po dobu, kterou bude klient požadovat. Klient navíc využívá naši služby „monitoring“, kdy má možnost si ověřit rating svých potencionálních odběratelů a tak dopředu ví, zda je daný odběratel financovatelný formou faktoringu. Klient za první sledované období díky faktoringu s naši společnosti svou produkci zdvojnásobil.
Dopravce - 2 kamiony  
Problém: klient potřeboval reagovat na požadavek odběratele ohledně navýšení kapacity přeprav. Z tohoto důvodu musel rozšířit vozový park o 2 dva kamiony. Zde nastal problém se složením akontace, když stávající provozní kapitál neumožňoval takto vysokou investici. Klient si zajistil finance, které ale měl načerpat až o 2 měsíce později než potřeboval.
Řešení: spol.Motracom, s.r.o. klientovi překlenula faktoringem lhůtu pro načerpání financí, což umožnilo složit akontaci na rozšíření vozového parku o 2 měsíce dříve. Klient nakoupil další 2 kamiony a navíc podepsal s odběratelem  rámcovou smlouvu na přepravu zboží, čímž získal jistotu práce pro všechny své kamiony po dobu trvání rámcové smlouvy.
Stavební společnost,  obrat 40mil./rok
Problém: klient získal velkou zakázku na pokládku odpadní kanalizace. Výkopové práce pro klienta realizoval subdodavatel. Problém, který musel klient vyřešit byla splatnost faktur za výkopové práce, která činila 7 dnů. U dané zakázky byla velká  rozpracovanost a výkopové práce mohl fakturovat odběrateli jednou za měsíc a to se splatností 60 dnů.
Řešení: spol.Motracom,s.r.o. financovala klientovi 6 měsíčních faktur, které umožnily uhradit včas faktury za výkopové práce. Subdodavatel byl spokojen s krátkou splatností což se projevilo tím, že práci provedl dříve než bylo stanoveno. Toto mimo jiné přispělo k tomu, že klient celé dílo mohl předat ve stanoveném termínu i přes nepřízeň počasí.
Obchodní společnost,  obrat 55mil./rok
Problém: klient řešil problém ve vztahu k svému významnému odběrateli, který podmínil další spolupráci okamžitým navýšením splatnosti z 30 na 60 dnů. Tuto skutečnost začal klient ihned řešit, ale časově nebyl schopen načerpat nové finance na pokrytí  navýšení splatnosti dříve než za 3 měsíce.
Řešení: spol.Motracom,s.r.o. začala 2 dny od poptávky klienta financovat formou faktoringu jeho vystavené  faktury vůči vybraným odběratelům. Klient využíval této formy financování 5 měsíců neboť načerpání nových financí se zpozdilo. Díky rychlému a flexibilnímu přístupu k řešení daného problému přes spol. Motracom,s.r.o. se podařilo odběratele udržet. Klient stále nárazově využívá našich služeb.
Personální společnost,  obrat 60mil./rok
Problém: klient měl možnost se zúčastnit výběrového řízení na zajímavou zakázku, která ale byla podmíněna mimo jiné splatnosti faktur nejméně 45 dnů. Po kalkulaci nákladů a cash flow došel klient k závěru, že danou splatnost není schopen nabídnout.
Řešení: spol.Motracom, s.r.o. obdržela od klienta poptávku na faktoring vůči danému odběrateli. Tentýž den byl daný odběratel schválen pro faktoring s konkrétními parametry financování. Klient se zúčastnil výběrového řízení a část zakázky získal. Faktoring přes naši společnost klient nadále využívá při nových výběrových řízení, kde je vyžadována delší splatnost.
Stavební společnost,  obrat 60 mil./rok
Problém: klient realizoval velkou stavební zakázku s fakturací jednou měsíčně. Před koncem daného měsíce však odběratel reklamoval část prací provedených za poslední období s tím, že fakturu může vystavit až po odstranění vad. Klient však počítal v cash flow s pravidelnou měsíční fakturací, aby byl schopen ve splatnosti hradit své závazky. Pozdější fakturace znamenala logicky výpadek inkasa a riziko závazků po splatnosti včetně souvisejících komplikací.
Řešení: spol.Motracom,s.r.o. nabídla klientovi řešení v podobě faktoringu na již vystavené faktury za odběratelem. Tím se výrazně urychlil finanční tok, kdy klient měl dostatek financí a času na odstranění vytýkaných vad. Klient využíval faktoringu po celou dobu než se cach flow vrátil do dříve nastavených parametru. Faktoring s naši společnosti se stal pro klienta účinným nástrojem jak řešit podobné situace.
1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | Vše
Zavolejte nám
6 důvodů proč Motracom
Rychlost

Vyřízení poptávky do 48 hodin.

Jednoduchost

Klademe důraz na minimální administrativní zátěž klienta.

Flexibilita

Náš produkt umožňuje maximálně se přizpůsobit požadavkům klienta.

Osobní přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

Transparentnost

Faktoringový náklad je vyjádřen procentním bodem, který obsahuje všechny dílčí poplatky.

Poradenství

Našim klientům nabízíme poradenskou činnost v oblasti pohledávek.